Algemene Voorwaarden & Privacy Policy

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met EHBO Bureau afsluit. Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

 1. Toepasselijkheid
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en voorlichtingen
 • Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of voorlichting komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door cursist en het verstrekken van een bevestiging van inschrijving door EHBO Bureau

2. Inschrijvingen

 • Inschrijven voor de workshop kan via de website www.ehbobureau.nl via het inschrijfformulier
 • Na inschrijving ontvangt de cursist een ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt
 • Alle cursussen, workshops, trainingen of voorlichtingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen
 • Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen
 • Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 6 en 14 deelnemers per workshop of cursus. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
 • Als een workshop vol zit, kun je mailen naar [email protected] om je op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van je e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop of cursus]’. Vermeld daarbij je volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op
 • Door de inschrijving ben je akkoord met de algemene voorwaarden

2. Kosten deelname
De deelnamekosten worden per workshop of cursus vastgesteld. Een cursist is ingeschreven op het moment dat de deelnamekosten door EHBO Bureau zijn ontvangen. De deelnamekosten dienen vooraf betaald te worden door middel van Ideal of een overschrijving. Mocht je beschikken over een kortingscode, dan dien je deze tijdens het betalingsproces op het inschrijfformulier in te voeren. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.

3. Afmelding door de cursist
Afmelden dient via e-mail te gebeuren. Hierbij gelden de volgende bepalingen:

 • Bij afmelding tot 4 weken voor aanvang  van de cursus krijg je het volledige cursusbedrag teruggestort
 • Binnen 4 weken voor aanvang van de cursus kun je enkel je deelname verplaatsen (zie kopje 4)
 • Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt er geen cursusgeld teruggeboekt

4. Verplaatsen door de cursist
Je kunt voor 50% van het cursusbedrag je plek verplaatsen naar een andere datum. In overleg met EHBO Bureau kun je de nieuwe cursusdatum en -locatie bepalen, op basis van beschikbaarheid.

5. Verplaatsing door EHBO Bureau

 • EHBO Bureau behoudt zich het recht de workshop te verplaatsen bij onvoldoende inschrijvingen. In dit geval heeft de cursist recht op restitutie van het cursusbedrag. EHBO Bureau zal uiterlijk 5 werkdagen voor de workshopavond of dag (met uitzondering van een situatie van overmacht) de cursist per e-mail op de hoogte stellen van de verplaatsing. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen
 • EHBO Bureau behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen of de datum van een workshop of cursus te wijzigen
 • EHBO Bureau is gerechtigd bij ziekte van de instructeur deze te vervangen door een andere instructeur of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum en de cursuskosten worden gerestitueerd

6. Aansprakelijkheid
EHBO Bureau is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade aan (eigendom van) opdrachtgever of cursist door welke oorzaak dan ook tenzij sprake is van opzet of nalatigheid aan de zijde van EHBO Bureau. EHBO Bureau zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de cursist de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

7. Klachten
Indien je een klacht hebt of van mening bent dat EHBO Bureau de verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, niet of in onvoldoende mate nakomt, dan vragen wij telefonisch of per email contact op te nemen met ons om samen tot een oplossing te komen.

EHBO Bureau
Tel: 020-3413335
E-mail: [email protected]

8. Geheimhouding

 • Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt
 • Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan EHBO Bureau toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven
 • Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen

9. Overig

 • EHBO Bureau behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
 • Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer zijn voor rekening van de cursist
 • Als een cursist hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan heeft EHBO Bureau het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De cursist krijgt hierbij het betaalde geld niet terug

 

Onze privacy policy voor de workshops en webshop vindt u hier