Reanimatie & AED training

REANIMATIE & AED training

Leer in 3 uur tijd hoe je een baby en kind reanimeert


  • vaststellen van de circulatiestilstand
  • volgorde van handelen bij een reanimatie
  • reanimeren (beademen-borstcompressies) bij een baby/kind
  • stabiele zijligging
  • oefenen met een Automatische Externe Defibrillator (AED)
  • verstikking
  • verdrinking
Kosten: €119   €99
Tip: Deze kosten worden vaak vergoed door de zorgverzekeraar! Via deze link kun je zien wat jouw verzekeraar vergoedt.

INHOUD
Deze training gaat dieper in op niet-alledaagse ongevallen, zoals kinderreanimatie en het gebruik van een AED. Aan de hand van een gegeven praktijksituatie leer je beoordelen of je kind bewusteloos is en welke stappen je moet volgen om je baby of kind te reanimeren. Je oefent mond-op-mond-beademing en het geven van borstcompressies. Het gebruik van een AED kan de overlevingskans bij een reanimatie vergroten. Met behulp van AED-trainingsapparatuur speel je een levensbedreigende situatie na.

Inschrijven